Saint-Astier kalkbruk - NHL2


Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad välgraderad natursand.
Styrkeklass NHL2 = Svagt.

STANDARDSORTIMENT
Saint-Astier Grundningsbruk NHL2 | 1:1,5 | 0-4 mm

- För grundning av svaga och sugande underlag i måttligt utsatt miljö.

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-6 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-4 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-2 mm
- De olika bruken används vid ut- & invändiga putsarbeten, både som grov- och ytputs, på normalt sugande tegel i måttligt utsatt miljö. Lämpligt även till dragning av listverk och gesimser.
- Används till murning och fogning av normalt sugande tegel i måttligt utsatt miljö. Lämpligt för fogning av äldre murverk.
- Vid fogning av murverk i korsvirke samt understrykning av tegeltak skall bruket blandas med finklippt tagel.
- Lämpliga för reparation av äldre puts på t ex kulturbyggnader.

Saint-Astier Finbruk NHL2 | 1:2,5 | 0-1 mm
- Används som ytputs in- & utvändigt i måttligt utsatt miljö.
- För fogning av smala tegelfogar på normalt sugande tegel samt äldre murverk.

Saint-Astier Finbruk NHL2 | 1:2,5 | 0-0,4 mm
- Används som ett sista tunt skikt vid dragning av listverk och gesimser eller på annan NHL-puts när en mycket slät yta önskas.

Lämplig kalkfärg är vår hydrauliska kalkfärg Kiselit™ NHL2-kalkfärg.

ce_bedömd basta_bedömd bb-bedömd sundahus_miljödata

Produktinfo

Användningsområde

Saint-Astier NHL-bruk är lämpliga till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser.
Genom sin höga elasticitet och låga expansion kan nyproduktion utföras utan särskilda rörelsefogar.
Bruken är relativt feta med ett högt innehåll av kalk för att säkra en maximal vidhäftning mot underlaget.

Innehåll

Naturligt hydraulisk kalk
Torkad välgraderad natursand

Åtgång

Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

25 kg plastsäck
1200 kg storsäck

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

InspirationsfilmAndra produkter


Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Gå till
Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Gå till
Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL

Gå till
Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL