Hyllingegårdens Lerprodukter


Hyllingegårdens Lerprodukter är rena naturprodukter som framställs helt utan främmande kemikalier eller tillsatser. Det är en helsvensk lerprodukt som är baserad på skånsk ishavslera samt i förekommande fall sand och krossad vass.
Lerbruken är extra lämpliga för putsning inomhus på grund av sina goda hygroskopiska egenskaper. Lera är naturligt fuktbuffrande och bidrar därför till ett naturligt och hälsosamt inomhusklimat.

Lokala råvaror
Hyllingegårdens Lerprodukter är baserade på skånsk ishavslera som bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats, värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion

Armering
När vi producerar våra vassmattor - Idealmattan® - så får vi ett spill som vi nu är glada att få användning för. Rörvass (Phragmites australis) krossas ner till flis och används som armering i lerbruket. Vassen växer i fuktiga miljöer och är stabilare än andra vanliga växtbaserade armeringsmaterial som t ex halm och kutterspån. Vasskrossen påverkas inte nämnvärt av fukt, binder väldigt lite vatten och underlättar därför uttorkningen

HYLLINGEGÅRDENS LERPRODUKTER
Lerbruk | 1:2 | 0-3 mm | Armerad      
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera, grov sand och krossad vass.
(Denna produkt kallades tidigare - Grov)

Lerbruk | 1:2 | 0-3 mm
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera och grov sand
(Denna produkt kallades tidigare - Kakelugnsbruk)

Lerbruk | 1:2 | 0-1 mm         
Färdigblandat lerbruk av skånsk ishavslera och fin sand
(Denna produkt kallades tidigare - Fin)

Skånsk ishavslera         
Fint lergranulat, används som bindemedel i lerbruk

Pigment                  
Vi har tjugotvå standardkulörer för att färgsätta vår lerputs med.


Produktinfo

Användningsområde

Bruket används främst till putsning inom byggnadsvården och det ekologiska byggandet. Det är ett mycket lättarbetat material lämpligt för putsning av en mängd underlag, både ute och inne.
Lerbruk har begränsad beständighet mot fukt och kräver därför kunskap och erfarenhet av materialegenskaper om det ska användas där det kan utsättas för regn och fukt.

Innehåll

Skånsk ishavslera
Natursand
Krossad vass (Grov)

Åtgång

Ca 1,6-2 kg/mm/m2
Blandas till önskad konsistens med upp till 4 liter rent vatten. Ger ca 11 liter färdigt bruk.

Kulör

Naturellt lerbrun

Förpackning

20 kg säck
1000 kg storsäck

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Utförandeanvisning

Inspirationsfilm

Inspirationsbilder

DSF2185.jpg DSF2186.jpg IMG_7669-1.jpg IMG_7670-2.jpg IMG_7674-3.jpg image1.jpg IMG_0436_liten.jpg


Andra produkter


Hyllingegårdens Lerprodukter

Gå till
Hyllingegårdens Lerprodukter