Hyllingegårdens Lerbruk


Hyllingegårdens LERBRUK är ett närproducerat svenskt lerbruk baserat på skånsk lera, sand och i förekommande fall krossad vass.

Lokala råvaror
Hyllingegårdens Lerbruk är baserad på skånsk ishavslera som bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats, värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion

Armering
När vi producerar våra vassmattor - Idealmattan® - så får vi ett spill som vi nu är glada att få användning för. Rörvass (Phragmites australis) krossas ner till flis och används som armering i lerbruket. Vassen växer i fuktiga miljöer och är stabilare än andra vanliga växtbaserade armeringsmaterial som t ex halm och kutterspån. Vasskrossen påverkas inte nämnvärt av fukt, binder väldigt lite vatten och underlättar därför uttorkningen

Varianter
GROVPUTS       Färdigblandat lerbruk av skånsk lera, grov sand och krossad vass.

MELLANPUTS   Färdigblandat lerbruk av skånsk lera, mellangrov sand och krossad vass.

FINPUTS          Färdigblandat lerbruk av skånsk lera och fin sand

KAKELUGNS- & MURBRUK  Färdigblandat lerbruk av skånsk lera och mellangrov sand

SKÅNSK ISHAVSLERA         Bindemedel för t ex lerklining och kakelugnar

Pigment
Vi har tjugotvå standardkulörer för att färgsätta vår lerputs med. De levereras i pigmentpåsar som sedan tillsätts 1 påse/20 kg bruk. Lagerhållande återförsäljare har kulörprover att visa och vi kommer inom kort att visa kulörerna på vår hemsida.


Produktinfo

Användningsområde

Bruket används främst till putsning inom byggnadsvården och det ekologiska byggandet. Det är ett mycket lättarbetat material lämpligt för putsning av en mängd underlag, både ute och inne.
Lerbruk har begränsad beständighet mot fukt och kräver därför kunskap och erfarenhet av materialegenskaper om det ska användas där det kan utsättas för regn och fukt.

Innehåll

Skånsk ishavslera
Natursand
Krossad vass (Hyllingegårdens Lerbruk GROV & MELLAN)

Åtgång

Ca 1,6-2 kg/mm/m2
Blandas till önskad konsistens med upp till 4 liter rent vatten. Ger ca 13 liter färdigt bruk.

Kulör

Naturellt lerbrun

Förpackning

20 kg säck
1000 kg storsäck

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Utförandeanvisning

Inspirationsfilm

Inspirationsbilder

DSF2185.jpg DSF2186.jpg DSF2287.jpg IMG_4768.jpg IMG_4772.jpg IMG_4773.jpg 12122018-IMG_4771.jpg


Andra produkter