Flickskolans gymnastik, Varberg

Byggstart

2017

Byggherre

Varbergs kommun

Föreskrivare

-

Fasadentreprenör

Frillesås Mur & Puts AB

Produkter

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 0-2 mm (omfogning)
Luftkalkbruk CL90 (invändig puts)

Kulör

Opigmenterat

Info

Samtliga fogar frästes ur och omfogades. Trasiga stenar byttes ut och fasadtvätt utfördes. Invändiga ytor putsades om.