Sjöhistoriska muséet, Stockholm

Byggstart

2012

Byggherre

Statens Fastighetsverk

Föreskrivare

Byggnadsverket i Stockholm AB

Fasadentreprenör

Puts & Tegel I Örebro AB

Produkter

Hyllingegårdens Kulekalk
Hyllingegårdens Kulekalkbruk
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5

Kulör

Pigmenterats på plats

Info

Under 2012 och 2013 renoveras fasaderna på Sjöhistoriska Museet med puts och kalkfärg från Målarkalk AB.