Skansen Lejonet, Göteborg

Byggstart

2010

Byggherre

Statens Fastighetsverk

Föreskrivare

DEFYRA Arkitekter AB

Fasadentreprenör

 

Produkter

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 0-4 mm

Kulör

-

Info

När Skansen Lejonet fogades om valde man naturligt hydrauliskt kalkbruk baserat på kalken NHL3,5 från Saint-Astier i Frankrike.