Umeå Länsresidens

Byggstart

2013

Byggherre

Statens Fastighetsverk / Per-Anders Johansson

Föreskrivare

Historiska Hus i Norr AB / Anders Nordström

Fasadentreprenör

Puts & Tegel i Örebro AB

Produkter

Hyllingegårdens Kulekalk
Hyllingegårdens Kulekalkbruk
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5

Kulör

Pigmenterats på plats

Info

Umeå Residens putsades och kalkmålades om på nytt och vi är mycket stolta leverantörer av såväl kalkbruk som kalkfärg. Till de extremt krävande momenten med listdragning och stuckatur valdes vårt Saint-Astier NHL-bruk ut som det bästa alternativet i samråd mellan entreprenör och beställare.