Tunnslipsanalys med komplett översättning


Tunnslipsanalysen utförs av ett externt laboratorium i Danmark och en komplett rapport levereras på danska med text och exempelbilder som tydligt visar de olika skikten.
Samma tunnslipsanalys som den andra men med en översättning av hela originalrapporten till svenska.


Produktinfo

Användningsområde

-

Innehåll

-

Åtgång

-

Kulör

-

Förpackning

-

ProduktinfoAndra produkter


Bedömning av färgtyp

Gå till
Bedömning av färgtyp

Bedömning av putstyp

Gå till
Bedömning av putstyp

Putsbedömning med siktanalys

Gå till
Putsbedömning med siktanalys

Putsbedömning med siktanalys och ballastkarta

Gå till
Putsbedömning med siktanalys och ballastkarta

Tunnslipsanalys med en sammanfattning på svenska

Gå till
Tunnslipsanalys med en sammanfattning på svenska

Tunnslipsanalys med komplett översättning

Gå till
Tunnslipsanalys med komplett översättning