Fredrikskyrkan, Karlskrona

Byggstart

2017

Byggherre

Karlskrona-Aspö pastorat

Föreskrivare

Ankdammen konsult

Fasadentreprenör

AB Karlssons Fasadrenovering har utfört putsnings- och målningsarbetena.

Produkter

Hyllingegårdens Kulekalk
Hyllingegårdens Kulekalkbruk
Hyllingegårdens Sandkalk
Saint-Astier NHL2-kalkbruk
Saint-Astier NHL3,5-kalkbruk
Saint-Astier NHL5-kalkbruk
Målarkalk Offerputs

Kulör

 

Info

Fredrikskyrkans invändiga förvandling till ett multifunktionellt kyrkorum är ett av Sveriges största ombyggnadsprojekt av en kyrka. Fredrikskyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.y. och stod klar 1744. Genom att ta bort bänkinredning och altare som tillkom 1913-15 återgår pastoratet till Tessins ursprungstankar om ett visionärt och modernt kyrkorum. Bland annat finns nu ett podium med gradängsteg för körer framför koret. Podiet kan förändras efter behov och rymmer även ett osynligt rum som kan hissas upp. Ole Drachmann har utfört det arkitektoniska arbetet.