Välkommen till Kalkipedia™

Kalkipedia är tänkt att vara en hjälp för dig som har frågor om kalk, tycker det är för många oförståeliga ord eller helt enkelt är nyfiken på att veta mer om kalk. Vi har skapat Kalkipedia utifrån vår långvariga erfarenhet och kunnande om kalk i alla dess former.

Den utger sig inte för att vara heltäckande eller statisk utan vår förhoppning är att Kalkipedia skall vara levande och utvecklas över tid.